3 fra Hordaland inn i sentralstyret i FpU!

Denne helgen dro syv delegater og én observatør fra Hordaland til Oslo på landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, som arrangeres annethvert år.

Lørdagen var det manifestbehandling hvor Hordaland hadde flere aktive på talerstolen.  Vår egen Sara Økland stod for ett av behandlinges høydepunkter når hun forsvarte dyrs rettigheter ved å fortelle en historie om da hun hadde ansvar for en gris i barndommen.

Lørdagens forhandlinger avsluttet med valg av nytt sentralstyre hvor Atle Simonsen ble valgt til ny formann, med Bjørn Kristian Svendsrud og Petter Melsom som nestformenn.Ved valg av sentralstyremedlemmer fikk Hordaland vist at vårt rykte som talentfabrikk stemmer da de tre mest populære kandidatene alle var fra Hordaland. Tristan Dupré ble gjenvalgt, mens Bjørn Siem Knudsen og Sara Økland ble valgt inn for sine første perioder. Sistemann i styret ble Fredrik Hagen, mens Mats Danielsen og Ida Hov ble valgt til vara.

På kvelden var det formell gallamiddag med besøk av Olje- og energiminister Tord Lien, Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og mange andre tidligere FpU-helter.

Søndag var det tid for å behandle vedtekter og ha politisk debatt. Hordaland stod for anledningen for hele 10 av 18 resolusjoner og slik gikk det:
Straff for å rømme fra fengsel (enstemmig vedtatt)Fjerne alderspoeng og quickbonus (falt med 2 stemmer)
Fjerne tilleggspoeng og studiestøtte til folkehøyskoler(vedtatt)
Nei til reservasjonsretten (vedtatt)
Valgfritt tredje semester på sommeren (vedtatt)
Fjerne streikeretten for offentlig ansatte(vedtatt)
Oppheve svartebørsloven (vedtatt mot få stemmer)
Strengere helsekontroll for p-piller (vedtatt)
Bedre ungdommenes forhold i trafikken med en rekke konkrete forslag(vedtatt)
Vin i dagligvarebutikkene (vedtatt)

Etter å hørt hilsningstaler fra samtlige FrP-statsråder og en hyggelig egenfinansiert middag på Fridays dro en sliten delegasjon hjem fra Oslo mer motivert enn noensinne til å jobbe for at FrP kan fortsette ved makten og gjøre Norge til et bedre sted å være.