Spørretimen med Per Sandberg

Nok en vellykket spørretime unnagjort.

Onsdag 10. februar inviterte Hordaland FpU til spørretime med pizza og brus. Dette var den andre sendingen av FpUs spørretime som er et direktesendt talkshow som vises eksklusivt i ulike FpU-lokallag. Det betyr at en kun får se showet på en av våre FpU-kvelder.

Denne gangen var det fiskeriminister og 1. nestleder i FrP, Per Sandberg som gjestet studio. Sandberg er oppvokst på Skogn i Nord-Trøndelag, og bor for tiden på Senja. Det betyr som oftest at det bare er å glede seg til gode historier. Sandberg er i tillegg kjent for å være en artig, ærlig og intens kar, som gjerne forteller en god vits eller fem. Dette leverte han også denne onsdagen.

I Hordaland ble det avholdt spørretime både på partikontoret i Bergen, samt på Sotra Arena. Spesielt på Sotra, hvor det var skolebesøk tidligere på dagen, ble arrangementet vellykket med 17 nye medlemmer som tok turen. Hordaland FpU hadde for anledningen også besøk av FpUs nestformann, Petter Melsom.

Neste spørretimen er 15. mars. Følg med på https://www.facebook.com/Hordaland-FpU-22483363440/ for arrangement.

Hordaland FpU inviterer til Vestlandskonferansen 2014

Kjære FpU-medlem

Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom har gleden av å invitere deg til Vestlandskonferansen 2014. Vestlandskonferansen sparkes i gang lørdag 20. september kl. 12:00 på Hordaland FpUs partikontor, C. Sundts gate 56, og avsluttes søndag 21. september kl. 16:00.

Vi har invitert en rekke dyktige foredragsholdere for en fullspekket konferansehelg sammen med dere. Blant disse finner vi sentralstyremedlem Tristan Dupré og Bjørn Siem Knudsen, og fylkesformann i Hordaland FpU, Christoffer Thomsen. Vi har også gleden av å invitere:

• Oliver Cooper, utdannet advokat og leder for Storbritannias største politiske ungdomsorganisasjon, Conservative Future.

• Magnus Hoem Iversen, skriver for tiden sin doktoravhandling i retorikk ved informasjons- og medievitenskap ved UiB. Casen er politisk reklamefilm.

Påmelding gjøres til Marte Joan Monstad på e-postadressen monstad@fpu.no innen torsdag 18. September. Dersom du har allergier som gjør at du bør unngå spesifikke mattyper setter vi pris på om du oppgir disse i påmeldingen din til e-postadressen nevnt ovenfor. Ønsker du overnatting må dette også oppgis i påmeldingen.

Lørdag 20. september
11:30 – 12:00 Innsjekk og registrering
12:00 – 12:15 Velkommen, fylkesformann Christoffer Thomsen
12:15 – 13:00 Liberalisme, Tristan Dupré
13:00 – 14:00 Skattepolitikk, Christoffer Thomsen
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 16:30 European elections, Oliver Cooper
16:30 – 18:00 Politisk økonomi, Bjørn Siem Knudsen
18:00 – 19:00 Politisk reklame, Magnus Hoem Iversen
20:00 Middag med keynote speaker, Oliver Cooper

Søndag 21. september
09:00 – 10:30 Frokost
10:30 – 11:00 Utsjekk
11:00 – 12:30 Politisk workshop
12:30 – 13:30 UK elections, Oliver Cooper
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Medlemsverving, Tristan Dupré
15:30 – 16:00 Oppsummering

Vi håper å se mange av dere der!

Invitasjon til kurs med Himanshu Gulati

Fredag 12. september kommer statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet, Himanshu Gulati og holder kurs for oss.

Himanshu var inntil i vår formann i FpU, og har tidligere hatt flere forskjellige tillitsverv i FpU.

Han er også kjent fra Torsdags kveld fra Nydalen:
http://www.tv2.no/a/4127675

Etterpå er det sosialt med brus og noe digg, for de som ønsker det. Skal du drikke alkohol må du være over 18 år og ha med legitimasjon.

Velkommen til årsmøte i Bergen FpU

Innkalling til Årsmøte i Bergen Fremskrittspartiets Ungdom

Bergen FpU inviterer DEG til årsmøte den fredag 26. september fra klokken 19.00 på partikontoret i C. Sundts gate 56.

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og har som hovedoppgave å godkjenne årsregnskapet, vedta nytt budsjett, samt velge nytt lokallagsstyre. Møtet vil naturligvis inneholde politisk debatt, og du har mulighet for å diskutere politikk med likesinnede.

Dette er en perfekt måte til å møte andre FpU-medlemmer og kan gi en flying start for deg som går med en drøm om å bli politiker!

Etter møtet blir det sosial tilstelning på kontoret for de som ønsker det.

Dersom du enda ikke har betalt kontingenten, har du mulighet til å betale 150 kroner på møtet. Denne må være betalt for at du skal ha stemmerett på årsmøtet.

Vi håper å se deg!
Velkommen

Vil du sitte i styret?
For å sikre et topp motivert styre er det nødvendig å hente inn noen nye som kan bidra. Styrearbeid er morsomt og givende. De som blir valgt inn i styret har et særskilt ansvar for at organisasjonen fungerer og at den arbeider etter intensjonen. Ingen erfaring er påkrevd og vi trenger mange nye som vil bidra til at FrP kan gjøre et godt valg i Bergen 2015. Vil du sitte i noen av styrene kan dere ta kontakt med valgkomiten ved Christoffer Thomsen på telefon 951 35 930 eller mail ct@fpu.no

Foreslått dagsorden lokallagsårsmøte:

ANBEFALT D A G S O R D E N

ÅM Sak 01.15 Godkjenne innkalling, dagsorden og medlemmenes stemmerett

ÅM Sak 02.15 Velge møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps

ÅM Sak 03.15 Behandle styrets årsberetning

ÅM Sak 04.15 Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

ÅM Sak 05.15 Vedta fylkeslagets budsjett

ÅM Sak 06.15 Behandle innkomne saker

ÅM Sak 07.15 Velge fylkesstyre

ÅM Sak 08.15 Avslutningstale, ved nyvalgt formann

Med liberalistisk hilsen

Styret i Bergen FpU

Medlemskveld med Atle Simonsen

Torsdag kl. 19 kommer FpU-Formann Atle Simonsen til Bergen for å holde kurs. Kurset holdes på vårt partikontor i C. Sundts gate 56 ute på Nordnes.

Atle ble valgt som formann i Fremskrittspartiets Ungdom på landsmøte i vår. Foruten å være FpU-formann er han bystyremedlem i Stavanger, hvor han har ble innvalgt allerede i 2007. Atle vant Fremskrittspartiets nasjonale elitekurs i 2012.

Ellers er Atle kjent for å være en ekte liberalist, og med hans grad innen økonomi skal en ikke se bort i fra at dette vil få en stor plass i foredraget på torsdag.

Alle er hjertelig velkommen!

Her ligger facebookevent:

https://www.facebook.com/events/339304136228596/

3 fra Hordaland inn i sentralstyret i FpU!

Denne helgen dro syv delegater og én observatør fra Hordaland til Oslo på landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, som arrangeres annethvert år.

Lørdagen var det manifestbehandling hvor Hordaland hadde flere aktive på talerstolen.  Vår egen Sara Økland stod for ett av behandlinges høydepunkter når hun forsvarte dyrs rettigheter ved å fortelle en historie om da hun hadde ansvar for en gris i barndommen.

Lørdagens forhandlinger avsluttet med valg av nytt sentralstyre hvor Atle Simonsen ble valgt til ny formann, med Bjørn Kristian Svendsrud og Petter Melsom som nestformenn.Ved valg av sentralstyremedlemmer fikk Hordaland vist at vårt rykte som talentfabrikk stemmer da de tre mest populære kandidatene alle var fra Hordaland. Tristan Dupré ble gjenvalgt, mens Bjørn Siem Knudsen og Sara Økland ble valgt inn for sine første perioder. Sistemann i styret ble Fredrik Hagen, mens Mats Danielsen og Ida Hov ble valgt til vara.

På kvelden var det formell gallamiddag med besøk av Olje- og energiminister Tord Lien, Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og mange andre tidligere FpU-helter.

Søndag var det tid for å behandle vedtekter og ha politisk debatt. Hordaland stod for anledningen for hele 10 av 18 resolusjoner og slik gikk det:
Straff for å rømme fra fengsel (enstemmig vedtatt)Fjerne alderspoeng og quickbonus (falt med 2 stemmer)
Fjerne tilleggspoeng og studiestøtte til folkehøyskoler(vedtatt)
Nei til reservasjonsretten (vedtatt)
Valgfritt tredje semester på sommeren (vedtatt)
Fjerne streikeretten for offentlig ansatte(vedtatt)
Oppheve svartebørsloven (vedtatt mot få stemmer)
Strengere helsekontroll for p-piller (vedtatt)
Bedre ungdommenes forhold i trafikken med en rekke konkrete forslag(vedtatt)
Vin i dagligvarebutikkene (vedtatt)

Etter å hørt hilsningstaler fra samtlige FrP-statsråder og en hyggelig egenfinansiert middag på Fridays dro en sliten delegasjon hjem fra Oslo mer motivert enn noensinne til å jobbe for at FrP kan fortsette ved makten og gjøre Norge til et bedre sted å være.

Delegasjonen klar for landsmøte

Igjen er det tid for landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Hordaland har den nest største delegasjonen på hele 7 reisende, i tillegg til Tristan Dupre som drar som sentralstyremedlem.
Landsmøte er FpUs høyeste organ og møtes annet hvert år. Her skal det diskuteres og vedtas ny politikk for FpU. Hordaland har gjennom de to siste landsstyremøtene stått for mesteparten av resolusjonsforslagene. Noen har falt, mens andre skal voteres over i helgen og kan bli ny FpU-politikk.

Noen av resolusjonsforslagene våre er:
-Å øke totalrammen for å rømme fra varetektsfengsel (som bare straffes med interne sanksjoner som feks. å ikke få ha eget tv på rommet i en begrenset periode).
-Innføre et valgfritt tredje semester som går på sommeren med full studiestøtte.
– Fjerne alderspoeng og gi tilleggspoeng for å starte studiene tidligere
– Fjerne tilleggspoeng og stipend til folkehøyskoler
– Strengere kontroll for å motta P-piller for å hindre at unge jenter dør av blodpropp

I tillegg til å diskutere og vedta politikk skal vedtektene endres og nytt sentralstyre skal velges. Her har Hordaland hele fire kandidater; Tristan stiller som formannskandidat, mens Sara Økland (formann Hordaland), Bjørn Siem Knudsen(nestformann Hordaland) og Christoffer Thomsen (vara til sentralstyret og fylkesstyret) stiller til valg som sentralstyremedlem.

Vi ser frem til en spennende helg sammen med gode partikollegaer!