Våpen i vesken

Fylkesformann Sara Økland argumenterer for ikke-dødelig våpen i dagens BT. Her er innlegget:

Jeg kan gå beruset, lettkledd og ensom gjennom Bergens mørke smau neste helg, men jeg vet godt at jeg ikke bør gjøre det. I morgen skal jeg gå alene gjennom Bergen Storsenter etter butikkenes stengetid grunnet bilen som står parkert i ByGarasjen. Det er ubehagelig. Jeg kan gjøre mye for å la være å sette meg selv i en utsatt situasjon, men ikke alt. Dette er en av grunnene til at Fremskrittspartiets Ungdom støtter din rett til å sende 500.000 volt gjennom sleipingen som forsøker å voldta deg.

Straffeloven slår fast at du har rett til å forsvare deg selv dersom du blir forsøkt overfalt. For en 60 kilo tung kvinne er ikke muligheten til å forsvare seg selv mot en sykelig gjerningsmann på 85 kilo særlig reell med mindre hun har svart belte i karate.

Tazer guns er elektrosjokkvåpen som kan sende 60.000- 500.000 volt gjennom overgriperen. I Norge er ikke-dødelige våpen som dette ulovlig. Kun mildere «forsvarssprayer» er tillatt. Konsekvensen av forbudet er at de av oss som kanskje kan forsvare oss mot overgriperen ikke lykkes. Noen tyr også til maursyre fra Felleskjøpet og sprayflaske fra Vita, og resultatet er dermed at personer i frykt bærer langt farligere våpen enn elektrosjokkvåpen.

«Hva om ditt våpen ender opp med å bli brukt mot deg?» «Hva om en beruset kvinne «tazer» en uskyldig mann i taxikøen?» Dette er de vanligste motstandsargumentene. Mange vil hevde at en alarm er et bedre alternativ fordi den kan skremme bort gjerningsmannen. I mine øyne vil en overgriper alltid forbli en overgriper, og de har like lite respekt for våpenloven som de er i stand til å føle empati. Et elektrosjokkvåpen er blant de minst farlige våpnene du kan utsettes for. Misbruk av ikke-dødelige våpen vil bli straffeforfulgt.

Det er selvsagt politiets oppgave å sikre allmenn trygghet, men en politipatrulje på hvert gatehjørne i sentrum kan ikke beskytte deg om du hyler etter hjelp på Slettebakken. I et samfunn hvor Peppes Pizza kommer raskere frem enn politiet, bør du ha mulighet til selvforsvar.

Legalisering av ikke-dødelig våpen kan ikke garantere at du er trygg når du går alene i vintermørket, men et våpen i vesken gir mindre utrygghet enn kun Visa-kort, Iphone og lipgloss. Våpen i vesken er en gardering.

http://www.bt.no/meninger/debatt/Vapen-i-vesken-3055769.html

Norge dårligst i Vest-Europa

World Economic Forum foretar hvert tiår rangering for infrastruktur, og publiserer resultatene i The Global Competitiveness Report. Målet er å identifisere hindringer for vekst og økonomisk utvikling. For veier ligger Norge på 84. plass, og sist av landene i det klassiske Vest-Europa.

I moderne tid snakker man ikke lengre om byer, men om metropoler og byregioner når en skal utvikle infrastruktur. En velutviklet infrastruktur styrker næringslivet og gjør en region mye mer attraktiv å bo i.

– Reisetiden mellom norske byer må reduseres for at eksport av landets satsningsnæringer kan bli optimalisert. Vei er helt klart lønnsomt, men tryggere veier redder også menneskeliv og biler forurenser mindre med jevn kjøring enn ved køkjøring, sier fylkesformann Sara Økland.

SSB fremla en rapport i 2013 som viste at infrastrukturinvesteringene kan mer enn dobles uten at det skaper uheldig press i norsk økonomi. Analyseselskapet Cambridge Systematics anslo at investeringer i norske riksveier ville gi en avkastning på hele 349 %.

– Problemet er dermed ikke norsk økonomi, men at de øvrige partiene anser infrastruktur for å være løpende utgifter – Fremskrittspartiet anser det å være en investering for fremtiden. Dette viser viktigheten av Fremskrittspartiets tilstedeværelse i Samferdselsdepartementet, forklarer Økland.

Ett veiselskap. Én egen veibank. Ett veifinansieringsfond. Null bompenger. Slik bør vi bygge vei i fremtiden, konkluderer NAF. NAF har gjennomgått utprøvde modeller fra utlandet og skreddersydd et løsningsforslag for Norge. NAFs forslag kan bidra til at en unngår press i økonomien fordi at når det er staten som låner ut penger, øker ikke tilgangen på kapital i samfunnet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) forbereder i disse dager en ny modell for finansiering av vei og jernbane. Solvik-Olsen er også på Grand Hotell i Oslo for å lytte til NAFs forslag denne uken.

Regjeringen vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, jf. samarbeidsavtalen. Selskapet finansiers med egenkapital, men kan også ta opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Regjeringen vil også etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner. Samferdselsministerens syn på bompenger er allmennkunnskap.    

Anbefalingen fra NAF er trolig det første helhetlige forslaget som i stor grad er i tråd med Fremskrittspartiets politikk.

Bedre infrastruktur gir en enklere hverdag!

Humor, bristende stemmer og gode argumenter

 Et tosifret antall deltok på Hordaland FpUs fjerde debattantskolering etter valget. Skoleringene gir deg verdifull kunnskap som kan brukes i næringslivet, utdanning, organisasjonsarbeid eller når du skal holde tale i din søsters bryllup.

– Vi skal ha landets beste debattanter, sier nyvalgt studieleder Marte Monstad.

Hordaland FpU arrangerer månedlige skoleringer i tale, skrive -og debatteknikk. Vanskelighetsgraden på de ulike skoleringene er som FpUs skolepolitikk, tilrettelagt for den enkelte. Skoleringene består av alt fra å øve på taler til FrPs landsmøte til å debattere hva som er best av blåbær og jordbær.

– Dette året skal vi bygge organisasjonen vår og vi skal skolere nye talenter som kan være skoledebattanter i kommunevalgkampen. Det er også viktig at våre mer rutinerte debattanter blir enda bedre, sier fylkesformann Sara Økland.

Det politiske livet i Hordaland går ikke i dvale i mellomvalgsår. Politiske ungdomspartier, Elevorganisasjonen, enkelte videregående skoler og ideelle organisasjoner arrangerer debatter utenom selve valgkampen.

– Dette bør være en gulrot for ferske debattanter. Å prestere på debattantskoleringer gir uante muligheter, avslutter Økland.

Mandagens debattantskolering var preget av både humor, bristende stemmer og gode argumenter. Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom ønsker alle velkommen til neste skolering!

 mdlasmlfas    0

nskasnkfas     mlasmdalsmdf

Tvangsreturer øker med FrP i regjering

Regjeringen viser handlekraft. I 2014 skal rekordmange innvandrere som har fått avslag om asyl bli tvangsreturnert. Dette gleder Hordaland FpU, som mandag 20. januar delte ut løpesedler om endringene Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for i Justisdepartementet.

Det er full kork i det norske asylsystemet. Hver tredje beboer på norske asylmottak har fått avslag om opphold og har dermed utreiseplikt fra Norge.

– Det er rettferdig at asylsøkere som har fått avslag om opphold forlater Norge. De som ikke gjør det frivillig, må returneres med tvang, sier fylkesformann Sara Økland. Hun var initiativtaker til dagens arrangement. 

Oppdaterte prognoser tilsier ankomst av 14.000 asylsøkere i 2014. Fremskrittspartiet har derfor tatt til orde for flere tiltak som skal begrense asylstrømmene.

– Lukkede mottak vil begrense asylankomster betraktelig. De som kommer for å bedrive kriminalitet eller som har tenkt å stikke seg bort, vil ikke velge Norge dersom de vet at de må sitte i lukket mottak til søknaden er avklart. Dette tiltaket vil også bidra til kortere saksbehandlingstid, noe som vil komme reelle flyktninger til gode, mener Økland.

Regjeringen vil også gjøre store inngrep i dagens familieinnvandring.

– Her ligger nøkkelen til en bærekraftig innvandring. Regjeringen skal stille krav til forsørgelsesevne og 24-års aldersgrense for familiegjenforening. Dette vil naturligvis begrense familieinnvandringen, sier Økland.

Fremskrittspartiet tar utfordringene på alvor, og er villig til å gå inn i problematikken. De andre partiene er tyst. Det viser at et sterkt FrP er nødvendig for å få strammet inn asyl- og innvandringspolitikken i Norge

– En ny kurs i innvandringspolitikken er avgjørende for Norges fremtid. Vi må ha kapasitet til å tilby språkopplæring, bolig og arbeid til de som allerede har fått opphold, avslutter hun.  

Kroppsøving som valgfag

Fylkesformann Sara Økland foreslår at kroppsøving skal bli et valgfag i den videregående skole. 

“Den videregående skole skal bære mer preg av faglig valgfrihet for den enkelte elev. Elevens mulighet til å styre skolehverdagen er et viktig prinsipp for Fremskrittspartiet fordi hver enkelt elev er unik. Kroppsøving bør derfor være kategorisert som et valgfag i den videregående skole.”

Slik lyder resolusjonsforslaget fra Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom. Resolusjonsforslaget oversendes Hordaland FrPs fylkesårsmøte, som avholdes i februar.

Skolen er en arena for læring og mestring i lys av den enkeltes evner og ambisjoner. Muligheten til å prioritere fag som er relevante for videre karrierevei og anledningen til å velge bort fag som er mindre relevante, deriblant kroppsøving, styrker elvenes valgfrihet og motivasjon.

– Mange opplever skoledagen som lite relevant for deres kommende yrkesliv eller universitetsutdannelse. Dette har utvilsomt innvirkning på frafallet i den norske skolen, mener Økland.

Sara Økland har selv vært elev ved Norges Toppidrettsgymnas, men vil ikke tvinge andre ungdommer til å trene i skoletiden.

– Fysisk aktivitet medbringer en enorm helsegevinst, men jeg mener at det er enkeltmenneskets ansvar. Skolens fremste ansvar er faglig fordypning. Elever som velger bort kroppsøving kan for eksempel regne mer matematikk, sier Økland.

Bergensavisen skriver om to av Hordaland FpUs resolusjonsforslag 15.01.14. Resolusjonsforslag nummer 2 omhandler EU. Flere av fylkeslagets resolusjoner vil bli annonsert fortløpende.  

Årsmøtet vel gjennomført!

Fredag 29. november avholdt Hordaland FpU årsmøte på Metro i Bergen. På årsmøtet som varte i over to timer ble det vedtatt busjett, trukket opp linjer for fylkeslagets drift og valgt styre for den kommende perioden.

Årsmøtet åpnet med flotte hilsningstaler fra parlamentarisk nestleder i FrP, Gjermund Hagesæter, sentralstyrets Julia Brännstrøm og Unge Venstres Martin Frøyland.

Fylkeslaget skal i det kommende året sende ut nyhetsbrev og ha debattantskoleringer hver måned, ukentlige nettsideoppdateringer og arrangere åtte aksjoner.

Fylkesstyret skal i den kommende perioden opprette studentlag i Bergen, samt lokallag i Os og i Austevoll kommune.

Årsmøtet gikk enstemmig inn for at Hordaland FpU skal fronte en rekke resolusjonsforslag den kommende perioden. Blant disse er det:

-Nei til EU
-Nasjonalt forbud mot rushtidsavgift
-Fjerne kroppsøving som obligatorsik fag på vgs.

Ved valg av nytt styre gikk innstillingen gjennom uten drammatikk.
Årsmøtet var også det første på fire år hvor de fremmøtte ikke kunne stemme på Eskil Moen som fylkesformann. Moen ble takket av til stående ovasjon fra årsmøte. Moen gir seg i fylkeslaget etter lang og tro tjeneste i FpU. Hordaland FpU har under hans vinger vært det største fylkeslaget i FpU og vunnet prisen som årets fylkeslag.

 

 

Sara Økland innstilt som ny fylkesformann

Avtroppende formann i Hordaland FpU, Eskil Moen, kunne idag legge frem innstilling til nytt fylkesstyre. Sara Økland er innstilt som ny fylkesformann. Hun har det siste året vært formann i Bergen FpU og er nylig ansatt som rådgiver for byrådet i Bergen.

Begge våre nestformenn og Benedicte Mørner innstilles til ny periode i de samme vervene som de har hatt den inneværende perioden. Marte Monstad og Andreas Dyngen er også innstilt til ny periode, men bytter verv.

Stian Knudsen, som nylig ble valgt til kasserer i Bergen FpU, er innstilt til samme verv på fylkesnivå. Stine Bottolfsen er sammen med Julie Eide innstilt som nye styremedlemmer. Benedicte Frøyen, Fredrik Korsvold og Christoffer Thomsen er innstilt som varaer.

Fylkesformann Eskil Moen og kasserer Pål Fosland takker for seg etter mange år som tillitsvalgte i FpU.

Komiteen la også frem innstilling til delegater til landsmøte, fylkesårsmøte i FrP og revisor.

Årets adventskalender: Santa Claus Economics

Adventskalenderen inneholder verken sjokolade, ferietur eller alkohol, men den er likevel full av godbiter. Gjør som Sara Økland og bruk førjulstiden til å lære mer om politisk økonomi.

Santa Claus Economics: An Austrian Analysis of the Welfare State er et nettbasert kurs om østerriksk økonomisk syn på velferdsstaten, i regi av Mises Academy.  Kurset starter 1. desember og avsluttes 22. desember. For hver søndag i advent lanseres et nytt emne. Myter knyttet til den europeiske velferdsstaten, velferdsstatens effekt på frivillighetsarbeid og sosial sikkerhet blir diskutert.

Østerriksk økonomi

Finanskrisen var en fallitterklæring for mainstream økonomisk teori. Selv de smarteste makroøkonomene – eksperter som Robert Lucas og Edward Prescott, nobelpristaker på «konjunkturenes drivkrefter» – forutså ikke krisen. Det gjorde heller ikke den mainstream-ekspertisen som politikerne gjennom sentralbanksystemet hadde satt til å ta høyde for, og dempe kriser. Noe gikk galt. Dette er bakgrunnen for den voksende interessen for den såkalte «østerriksk økonomiske skolen», som forutså krisen. I dette nettbaserte kurset blir det sett nærmere på velferdsstatens utfordringer.

FpU og østerriksk økonomi

Fremskrittspartiets Sara Økland er en av dem som har meldt seg på kurset. Hun fattet interesse for østerriksk økonomi etter at hun som tidligere formann i Bergen FpU arrangerte kurs om emnet for snart ett år siden.

–       FpUs mest liberalistiske sjeler vil få stor glede av kursene til Mises Academy, til tross for at pensum ikke er i tråd med partiprogrammet. Uavhengig av partipolitisk ståsted har en godt av å lytte til andre enn sentrumsorienterte nordmenn eller sosialister, sier Økland.

Vanskelighetsgrad

Mises Academy tilbyr en hel rekke kurs med ulike vanskelighetsgrader. Santa Claus Economics er beregnet for de som har noe bakgrunnskunnskap om politisk økonomi og velferdsstaten fra før av.

Øklands første kurs i regi av Mises Academy var Principles of Economics. Kurset er basert på boken Lessons for the Young Economist.  Lessons for the Young Economist henvender seg til et publikum som ikke har universitets – eller høyskoleutdanning i økonomi. Boken omhandler blant annet priskontroll, inflasjon og narkotikapolitikk.

Trykk på linken for mer informasjon og påmelding til Santa Claus Economics: An Austrian Analysis of the Welfare State: http://academy.mises.org/courses/santa/

“Freedom is indivisible. As soon as one starts to restrict it, one enters upon a decline on which it is difficult to stop.” ~Ludwig von Mises.