Årsmøte og julebord for Hordaland FpU en stor suksess

Lørdag 22. november klokken 16 startet Hordaland FpUs årsmøte. Her skulle det velges nytt styre, godkjenne regnskap og budsjett samt legges retningslinjer for det kommende året.

Til stor glede for tillitsvalgte og medlemmer møtte det opp flere nye ansikter som ikke var redd for å vise sitt engasjement ovenfor norges beste og kuleste ungdomsparti. Sebastian Bagaas var en av de mer uredde typene og stilte like så gjerne til valg. Vi gratulerer Sebastian så mye med vervet og ønsker han velkommen i gjengen!

Det nye styret er en god sammensetning av nye og ikke fult så nye ansikter. Christoffer Thomsen tok gjenvalg som fylkesformann i Hordaland FpU og ble enstemmig valgt. Vår alles kjære organisatoriske nestformann, Svein Harald Dyngen, kjent for å alltid ha orden i sakene ble ikke overraskende også gjenvalgt. Videre vil vi ønske Ingeborg Bjørnevik, med formannsbakgrunn fra Trondheim FpU, velkommen til styret som vår nye politiske nestformann. Vi er sikre på at formannstrioen vil gjøre en utmerket jobb!

Marte J. Monstad, formann for Bergen FpU, ble valgt som fylkets kasserer, mens Kristoffer Gaasholt, Joachim Fredheim og Øyvind Kvamme ble valgt som fylkes styremedlemmer. Fredheim ble også nylig valgt som Bergen FpUs nestformann ved årsmøtet 26. september.

Kontaktinformasjon til det nye styret finner du på: http://hordaland.fpu.no/fylkesstyret/

 

 

Bergen FpUs nye styre

Bergen Fremskrittspartiets Ungdom avholdt i går, fredag 26. september, årsmøte hvor det ble valgt nytt styre og lagt opp retningslinjer for lokallagets drift. Målene vi har satt oss skal sørge for et topp motivert, skjerpet og godt rustet styre frem mot kommunevalget 2015. 

For det neste året har Bergen FpU gått inn for å arrangere enda flere sosiale arrangementer, skoleringer, kurs, skolebesøk og aksjoner.

Styret har gjennomgått store utskiftninger. Tidligere formann, Benedicte Mørner, stilte ikke til gjenvalg, og er erstattet av fylkeslagets studieleder, Marte Joan Monstad. Joachim Fredheim er ny nestformann i lokallaget, mens Mailinn Skaftun ble valgt som kasserer. Benedicte Frøyen som ønsket å trappe ned er nå vara til Bergen FpU.

Oversikt over nytt styre:

Formann:
Marte Joan Monstad

Nestformann:
Joachim Fredheim

Kasserer:
Mailinn Rolland Skaftun

Vara:
Benedicte Frøyen