Har Arbeiderpartiet noen gang brydd seg om Bergen?

12.Januar var AUF ute i BT og beskyldte regjeringen for å ikke bry seg om Bergen. Jeg må spørre AUF om de fulgte med da de selv satt i regjering. For jeg må ærlig innrømme at det ikke er så troverdig å si at man skal dekke inntil 70 prosent av bybaneutbyggingen når Arbeiderpartiet i regjering bare dekket rundt 10 prosent av bybaneutbyggingen. For hva betyr egentlig inntil 70 prosent? Betyr det 51 prosent?

Jeg synes det er trist å se at mine politiske motstandere ikke klarer å følge med i sine egne rekker før de begynner å kritisere andre. AUF viser her tydelig at de ikke klarer å feie for egen dør og se hva de selv gjorde da de var i regjering. AUFeren viser også manglende innsats til å se hva Arbeiderpartiet stemmer for på Stortinget. For det er en realitet at FrP og regjeringen har forsøkt å bidra med mer statlige penger til å redusere bompengene over hele landet. Det er derfor trist å konstatere at Arbeiderpartiet på Stortinget stemmer imot flere bevilgninger som skal kutte bomtakster for blant annet bergenserne. Istedenfor å fokusere på regjeringen burde AUF fokusere på sitt eget moderparti og spørre dem om hvorfor Arbeiderpartiet stemmer mot å redusere bomtakstene. Jeg syntes derfor at det er en svært merkelig påstand at man uten Arbeiderpartiet i regjering risikerer å betale mer bompenger i Bergen.

Regjeringen jobber målrettet for å bedre luftkvaliteten, kutte utslipp og styrke kollektivsatsingen. Dersom innbyggerne i Bergen ønsker reduksjon i bompengesatsene i Bergen trenger man et sterkt FrP på Stortinget som kan få medhold i ytterlige bompengekutt.

Hordaland FrP sitt årsmøte

I helgen deltok flere FpUere på årsmøte til Hordaland Fremskrittspartiet.

Her fikk vi gjennomslag for mye god politikk. Vi fikk blant annet
gjennomslag for et forslag om at politifolk, brannmenn, piloter og ansatte i militære og flere arbeidsgrupper skal få lov å stå i lenger i arbeid. I stedet for å tvinge folk til å pensjonere seg grunnet alder bør man ta utgangspunkt i den enkeltes helse. Det er mange som gjerne ville jobbet lengre. Flere pensjonerte politifolk fortsetter som etterforskere i forsikringsselskaper eller finansinstitusjoner – dette er ressurser som politiet fremdeles har stor bruk for. Alder er ingen hindring!

I tillegg fikk vi gjennomslag for krav om fremleggelse av politiattest for å jobbe i eldreomsorgen i Hordalands kommuner. Det er idag krav om politiattest for å arbeide med barn, unge og funksjonhemmede, men ikke for å jobbe med eldre mennesker. Hordaland FpU mener ikke at en merknad på politiattesten skal hindre folk i å bli ansatt. Arbeidsgiveren burde imidlertid være kjent med kriminelle forhold slik at man kan ta det med i vurderingen av ansettelse og arbeidsoppgaver.

Ellers ble det også gjennomslag for å øke inntekts- og formuegrensen for utdanningsstipend!

Tusen takk til Hordaland FrP for at vi fikk delta på et utrolig hyggelig fylkesårsmøte

/https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12705720_10153392811138441_3142252659224694419_n.jpg?oh=766d82ccdf3d7273d6d5ce8c293e2a12&oe=573A0D3B

Tilliltsmannskonferansen

I helgen var alle nye tillitsvalgte Hordaland og Bergen FpU i Oslo for å delta på den  tradisjonsrike Tilliltsmannskonferansen på partikontoret i Oslo. Tillitsmannskonferansen avholdes for nye tillitsvalgte ifra hele landet.

Konferansen ble åpnet av Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Hun fortalte til nærmere hundre ferske tillitsvalgte hvorfor akkurat Fremskrittspartiet sine løsninger er det Norge trenger i møte med alle utfordringene som landet vårt står ovenfor.

En lærerik opplevelse

Tillitsmannskonferansen gir et godt utgangspunkt for den aktiviteten vi som fylkeslag skal drive med det kommende året. Mange nye tillitsvalgte opparbeidet seg verdifull erfaring og fikk mange nyttig tips om hvordan det er å være tillitsvalgt i FpU.