Medlemskveld med Atle Simonsen

Torsdag kl. 19 kommer FpU-Formann Atle Simonsen til Bergen for å holde kurs. Kurset holdes på vårt partikontor i C. Sundts gate 56 ute på Nordnes.

Atle ble valgt som formann i Fremskrittspartiets Ungdom på landsmøte i vår. Foruten å være FpU-formann er han bystyremedlem i Stavanger, hvor han har ble innvalgt allerede i 2007. Atle vant Fremskrittspartiets nasjonale elitekurs i 2012.

Ellers er Atle kjent for å være en ekte liberalist, og med hans grad innen økonomi skal en ikke se bort i fra at dette vil få en stor plass i foredraget på torsdag.

Alle er hjertelig velkommen!

Her ligger facebookevent:

https://www.facebook.com/events/339304136228596/

3 fra Hordaland inn i sentralstyret i FpU!

Denne helgen dro syv delegater og én observatør fra Hordaland til Oslo på landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom, som arrangeres annethvert år.

Lørdagen var det manifestbehandling hvor Hordaland hadde flere aktive på talerstolen.  Vår egen Sara Økland stod for ett av behandlinges høydepunkter når hun forsvarte dyrs rettigheter ved å fortelle en historie om da hun hadde ansvar for en gris i barndommen.

Lørdagens forhandlinger avsluttet med valg av nytt sentralstyre hvor Atle Simonsen ble valgt til ny formann, med Bjørn Kristian Svendsrud og Petter Melsom som nestformenn.Ved valg av sentralstyremedlemmer fikk Hordaland vist at vårt rykte som talentfabrikk stemmer da de tre mest populære kandidatene alle var fra Hordaland. Tristan Dupré ble gjenvalgt, mens Bjørn Siem Knudsen og Sara Økland ble valgt inn for sine første perioder. Sistemann i styret ble Fredrik Hagen, mens Mats Danielsen og Ida Hov ble valgt til vara.

På kvelden var det formell gallamiddag med besøk av Olje- og energiminister Tord Lien, Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og mange andre tidligere FpU-helter.

Søndag var det tid for å behandle vedtekter og ha politisk debatt. Hordaland stod for anledningen for hele 10 av 18 resolusjoner og slik gikk det:
Straff for å rømme fra fengsel (enstemmig vedtatt)Fjerne alderspoeng og quickbonus (falt med 2 stemmer)
Fjerne tilleggspoeng og studiestøtte til folkehøyskoler(vedtatt)
Nei til reservasjonsretten (vedtatt)
Valgfritt tredje semester på sommeren (vedtatt)
Fjerne streikeretten for offentlig ansatte(vedtatt)
Oppheve svartebørsloven (vedtatt mot få stemmer)
Strengere helsekontroll for p-piller (vedtatt)
Bedre ungdommenes forhold i trafikken med en rekke konkrete forslag(vedtatt)
Vin i dagligvarebutikkene (vedtatt)

Etter å hørt hilsningstaler fra samtlige FrP-statsråder og en hyggelig egenfinansiert middag på Fridays dro en sliten delegasjon hjem fra Oslo mer motivert enn noensinne til å jobbe for at FrP kan fortsette ved makten og gjøre Norge til et bedre sted å være.

Studiefrafall – en kjepp i hjulene for andre studenter

 

Norske universiteter og høyskoler opplever et stort frafall blant sine studenter. Dette er svært ressurskrevende for utdanningssystemet og samfunnet for øvrig. Vi i Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom mener at økte fordeler til studentene som fullfører på normert tid er mye av løsningen.

Studenter blant de offentlige utdanningsinstitusjonene nyter veldig godt av et velferdsbasert utdanningstilbud som er finansiert av felleskapet over skatteseddelen. Derfor er det synd at en rekke ineffektive studieløp tapper statskassen for penger.

I Tilstandsrapporten for Høyre Utdanning, som Kunnskapsdepartementet fikk tilgangs til i 2012, står det å lese at Universitetet i Agder hadde en gjennomføringsprosent på normert tid blant sine bachelorgradstudenter på ca.44 prosent. Blant studentene ved Universitetet i Oslo var prosenten på alarmerende 24 prosent. Dette mener vi er en trend som trenger umiddelbar oppmerksomhet fra Kunnskapsdepartementet. Effektiv studiegang er kostbart for institusjonene. At studentene ikke trekker ut studietiden er også bra for deltakelse i arbeidsmarkedet.

Vi mener at effektiv studiegang burde tildeles fordeler. Prøveordninger på økt studiestipend til de som gjennomfører sine studieløp på normert tror vi kan bidra til å stimulere en snuoperasjon.. Vi tror at dette kan stimulere en holdning som tilgodeser verdien av og ikke trekke ut studieløpet sitt.

Under dagens ordning er det slik at når studenter tar opp fag får de umiddelbart større summer i studielån som i seg selv er en negativ konsekvens av å ta utsette studieløpet. Vi mener imidlertid at premieringen av effektive studenter kan bidra til en holdningsendring som legger ikke bare er tuftet på belastninger av å ikke fullføre på normert tid, men som et middel for en oppfordring til å komme i mål så raskt så mulig.

Vi i Hordaland FpU har sett oss lei av at studenter har et avslappet forhold til å trekke ut studietiden. Vi tror at denne løsningen vil på sikt gi større potensiale til å øke ressursene til de høyere utdanningsinstitusjonene.

Delegasjonen klar for landsmøte

Igjen er det tid for landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Hordaland har den nest største delegasjonen på hele 7 reisende, i tillegg til Tristan Dupre som drar som sentralstyremedlem.
Landsmøte er FpUs høyeste organ og møtes annet hvert år. Her skal det diskuteres og vedtas ny politikk for FpU. Hordaland har gjennom de to siste landsstyremøtene stått for mesteparten av resolusjonsforslagene. Noen har falt, mens andre skal voteres over i helgen og kan bli ny FpU-politikk.

Noen av resolusjonsforslagene våre er:
-Å øke totalrammen for å rømme fra varetektsfengsel (som bare straffes med interne sanksjoner som feks. å ikke få ha eget tv på rommet i en begrenset periode).
-Innføre et valgfritt tredje semester som går på sommeren med full studiestøtte.
– Fjerne alderspoeng og gi tilleggspoeng for å starte studiene tidligere
– Fjerne tilleggspoeng og stipend til folkehøyskoler
– Strengere kontroll for å motta P-piller for å hindre at unge jenter dør av blodpropp

I tillegg til å diskutere og vedta politikk skal vedtektene endres og nytt sentralstyre skal velges. Her har Hordaland hele fire kandidater; Tristan stiller som formannskandidat, mens Sara Økland (formann Hordaland), Bjørn Siem Knudsen(nestformann Hordaland) og Christoffer Thomsen (vara til sentralstyret og fylkesstyret) stiller til valg som sentralstyremedlem.

Vi ser frem til en spennende helg sammen med gode partikollegaer!

Våpen i vesken

Fylkesformann Sara Økland argumenterer for ikke-dødelig våpen i dagens BT. Her er innlegget:

Jeg kan gå beruset, lettkledd og ensom gjennom Bergens mørke smau neste helg, men jeg vet godt at jeg ikke bør gjøre det. I morgen skal jeg gå alene gjennom Bergen Storsenter etter butikkenes stengetid grunnet bilen som står parkert i ByGarasjen. Det er ubehagelig. Jeg kan gjøre mye for å la være å sette meg selv i en utsatt situasjon, men ikke alt. Dette er en av grunnene til at Fremskrittspartiets Ungdom støtter din rett til å sende 500.000 volt gjennom sleipingen som forsøker å voldta deg.

Straffeloven slår fast at du har rett til å forsvare deg selv dersom du blir forsøkt overfalt. For en 60 kilo tung kvinne er ikke muligheten til å forsvare seg selv mot en sykelig gjerningsmann på 85 kilo særlig reell med mindre hun har svart belte i karate.

Tazer guns er elektrosjokkvåpen som kan sende 60.000- 500.000 volt gjennom overgriperen. I Norge er ikke-dødelige våpen som dette ulovlig. Kun mildere «forsvarssprayer» er tillatt. Konsekvensen av forbudet er at de av oss som kanskje kan forsvare oss mot overgriperen ikke lykkes. Noen tyr også til maursyre fra Felleskjøpet og sprayflaske fra Vita, og resultatet er dermed at personer i frykt bærer langt farligere våpen enn elektrosjokkvåpen.

«Hva om ditt våpen ender opp med å bli brukt mot deg?» «Hva om en beruset kvinne «tazer» en uskyldig mann i taxikøen?» Dette er de vanligste motstandsargumentene. Mange vil hevde at en alarm er et bedre alternativ fordi den kan skremme bort gjerningsmannen. I mine øyne vil en overgriper alltid forbli en overgriper, og de har like lite respekt for våpenloven som de er i stand til å føle empati. Et elektrosjokkvåpen er blant de minst farlige våpnene du kan utsettes for. Misbruk av ikke-dødelige våpen vil bli straffeforfulgt.

Det er selvsagt politiets oppgave å sikre allmenn trygghet, men en politipatrulje på hvert gatehjørne i sentrum kan ikke beskytte deg om du hyler etter hjelp på Slettebakken. I et samfunn hvor Peppes Pizza kommer raskere frem enn politiet, bør du ha mulighet til selvforsvar.

Legalisering av ikke-dødelig våpen kan ikke garantere at du er trygg når du går alene i vintermørket, men et våpen i vesken gir mindre utrygghet enn kun Visa-kort, Iphone og lipgloss. Våpen i vesken er en gardering.

http://www.bt.no/meninger/debatt/Vapen-i-vesken-3055769.html

Norge dårligst i Vest-Europa

World Economic Forum foretar hvert tiår rangering for infrastruktur, og publiserer resultatene i The Global Competitiveness Report. Målet er å identifisere hindringer for vekst og økonomisk utvikling. For veier ligger Norge på 84. plass, og sist av landene i det klassiske Vest-Europa.

I moderne tid snakker man ikke lengre om byer, men om metropoler og byregioner når en skal utvikle infrastruktur. En velutviklet infrastruktur styrker næringslivet og gjør en region mye mer attraktiv å bo i.

– Reisetiden mellom norske byer må reduseres for at eksport av landets satsningsnæringer kan bli optimalisert. Vei er helt klart lønnsomt, men tryggere veier redder også menneskeliv og biler forurenser mindre med jevn kjøring enn ved køkjøring, sier fylkesformann Sara Økland.

SSB fremla en rapport i 2013 som viste at infrastrukturinvesteringene kan mer enn dobles uten at det skaper uheldig press i norsk økonomi. Analyseselskapet Cambridge Systematics anslo at investeringer i norske riksveier ville gi en avkastning på hele 349 %.

– Problemet er dermed ikke norsk økonomi, men at de øvrige partiene anser infrastruktur for å være løpende utgifter – Fremskrittspartiet anser det å være en investering for fremtiden. Dette viser viktigheten av Fremskrittspartiets tilstedeværelse i Samferdselsdepartementet, forklarer Økland.

Ett veiselskap. Én egen veibank. Ett veifinansieringsfond. Null bompenger. Slik bør vi bygge vei i fremtiden, konkluderer NAF. NAF har gjennomgått utprøvde modeller fra utlandet og skreddersydd et løsningsforslag for Norge. NAFs forslag kan bidra til at en unngår press i økonomien fordi at når det er staten som låner ut penger, øker ikke tilgangen på kapital i samfunnet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) forbereder i disse dager en ny modell for finansiering av vei og jernbane. Solvik-Olsen er også på Grand Hotell i Oslo for å lytte til NAFs forslag denne uken.

Regjeringen vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, jf. samarbeidsavtalen. Selskapet finansiers med egenkapital, men kan også ta opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Regjeringen vil også etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner. Samferdselsministerens syn på bompenger er allmennkunnskap.    

Anbefalingen fra NAF er trolig det første helhetlige forslaget som i stor grad er i tråd med Fremskrittspartiets politikk.

Bedre infrastruktur gir en enklere hverdag!